คำคมคนดัง

<< < (3/5) > >>

Metanee:
เก่งจัง

ac127 La La:
When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.
- - Kenneth Kaunda - -
เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้องรู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อย


If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.
- - Henry Miller - -
เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น


The ripest peach is highest on the tree.
- - James Whitcomb Riley - -
ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น


And he that strives to touch the stars, 
Oft stumbles at a straw.
- - Edmund Spenser - -
คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย


It takes two flints to make a fire.
- - Louisa May Alcott - -
ต้องใช้หินถึง2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้


We boil at different degrees.
- - Ralph Waldo Emerson - -
คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน


Let not the sun go down upon your wrath.
- - Ephesians 4:26 - -
อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ


The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. 
They must be felt with the heart.
- - Helen Keller - - 
สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ


Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.
- - Dr. Robert D. Ballard - -
จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้ 


Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
- - Theodore Roosevett - -
สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน


There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, 
thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you.
- - Paramahansa Yogananda - -
มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็นแก่ตัว 
และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณ


A friend is one who knows us, but loves us anyway.
- - Fr. Jerome Cummings - -
เพื่อนคือคนที่รู้จักเรา และรักเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไง 
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------คารมรัก


"It's not too hard to find some love 
but it's also not easy to make that love to be forever." 
- - Anonymous - - 
อันความรักไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้มา และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ที่จะรักษาความรักนั้นให้อยู่เป็นนิรันดร์


"Life is beautiful with people like you in it." 
- - Anonymous - - 
ชีวิตช่างงดงามนัก เมื่อมีคนอย่างคุณอยู่ด้วย


"The only abnormality is the incapacity to love." 
- - Anonymous - - 
ได้มีรักและสูญเสียมันไป ยังดีเสียกว่า ไม่รู้จักความรักเลย


"Thoughts of you brighten up my day." 
- - Anonymous - - 
การได้คิดถึงคุณ ทำให้วันของฉัน..สว่างไสว


"To LOVE is to GIVE." 
- - Anonymous - - 
ความรักคือการให้


"When you love someone, say it. Say it loud. Say it right away, 
or the moment...just passes you by." 
- - Anonymous - - 
เมื่อไหร่ที่คุณรักใครสักคน จงบอกเขา บอกไปเลยดังๆ ว่า คุณรักเขามากมายแค่ไหน 
อย่าปล่อยจนถึงวันที่เขาไม่อยู่ให้คุณบอกรัก 


"Love is composed of a single soul inhabiting two bodies." 
- - Anonymous - - 
ความรักคือ การรวมจิตวิญญาณของคนสองคนให้เป็นหนึ่ง


"If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain." 
- - Anonymous - - 
ถ้าฉันสามารถหยุดหัวใจเพียงหนึ่งเดียวนี้ไม่ให้แตกสลายได้ ฉันคงไม่อยู่อย่างเปล่าไร้เช่นนี้ 


"If you love something...let it go, if it comes back to you it was truly meant to be." 
- - Anonymous - - 
ถ้าคุณรักในใครซักคน จงปล่อยให้เขาเป็นอิสระ เพราะถ้าคู่กันแล้ว ยังไงซะเขาก็เป็นของคุณ 


"It's easy to say 'I LOVE YOU'. But only 'I DO' says you're really one, for always..." 
- - Anonymous - - 
คําว่ารักใครก็พูดได้ แต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือรักที่รักจริงๆ จากหัวใจ 


"Love can make you happy but often times it hurts, 
but love is only special when you give it to who its worth." 
- - Anonymous - - 
ความรักรังสรรค์ความสุข แต่บ่อยครั้งก็สร้างความเจ็บปวด 
ทว่า..เมื่อคุณให้ความรักแก่คนที่สมควรได้รับ..ความรักนั้นจะมากค่า 


"Love has no control and neither does one's mind when they are in love." 
- - Anonymous - - 
ความรักไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ ไฉนเราจะบังคับคนที่กำลังมีความรักได้ 


"True love lasts forever." 
- - Anonymous - - 
ความรักที่แท้จริงเป็นอมตะ


"Absence does for love what the wind does for a flame: it extinguishes the weak, 
and feeds the strong." 
- - Anonymous - - 
ความรักไม่มีตัวตน เสมือนกับลมที่ทำให้เปลวไฟติดหรือดับได้ รักก็สามารถทำให้คนอ่อนแอหรือเข้มแข็งได้เช่นกัน 


"Some people think that it's holding on that makes one strong, 
Sometimes it's letting go." 
- - Anonymous - - 
บางคนคิดว่า การได้ครอบครองในสิ่งที่รัก จะทำให้รู้สึกมั่นคงในรัก แต่บางทีการให้อิสระ อาจจะมีค่ามากกว่านั้น 


"Love..like fine sand. Grasp it and it will quickly slip through your fingers. 
Cup it gently and it will fill the voids of your soul - - 
as sand seeks to fill the spaces in your hands." 
- - Anonymous - - 
ความรักก็เหมือนเม็ดทราย เมื่อใดที่รีบคว้ามันไว้ เม็ดทรายนั้นจะไหลออกทางร่องนิ้ว 
แต่เมื่อค่อยๆ ประคองมันไว้ มันก็จะอยู่ในมือของคุณ และถ้าคุณถนุถนอมความรัก มันก็อยู่ในทุกช่องว่างในหัวใจ เช่นเดียวกับเม็ดทรายที่อยู่ในกำมือ 


"In real love you want the other's person good. 
In romantic love you want the other person." 
- - Mrgret Anderson - - 
คุณต้องการความดีของอีกฝ่ายสำหรับความรักที่แท้จริง แต่คุณต้องการเพียงตัวของเขาในความรักที่ลุ่มหลง 


"Where the relation is one of love, words are of no use." 
- - Ghandi - - 
คำพูดใดๆ ก็ไม่จำเป็นในที่ที่ความสัมพันธ์เกิดจากความรัก 


"Love conquers everything." 
- - Anonymous - - 
ความรักชนะทุกสิ่ง


"As I gaze upon your beauty, I think to myself, 
never have I seen an angel fly so low." 
- - Anonymous - - 
ในขณะที่ฉันจ้องมองคุณ ฉันคิดกับตัวเองเสมอว่า ทำไมนางฟ้าถึงได้บินลงมาใกล้ถึงเพียงนี้ 


"Love can be sunshine and love can be blind .. 
but only you could really know .. define your love." 
- - Anonymous - - 
ความรักเป็นทั้งแสงสว่างและความมืด แต่สิ่งเดียวที่คุณรู้...คือนิยามความรักของตัวเอง 


"When love meets happiness begins." 
- - Anonymous - - 
เมื่อความรักมาบรรจบ ความสุขก็เริ่มต้น 


"Don't go find LOVE, Let LOVE finds you." 
- - Anonymous - - 
จงอย่าไขว่คว้าหารัก จงให้รักตามหาคุณ


"Love is just a four letter word with so many meanings behind it." 
- - Anonymous - - 
คำว่ารักเป็นอักษรเพียง 4 ตัว ที่เรียงร้อยขึ้นมา ด้วยความหมายที่มากมายในคำนั้น


"Love has its ways."
- - Anonymous - - 
ความรักมีหนทางของมัน


"When one door of happiness closes, another opens; 
but often we look so long at the closed door 
that we do not see the one which has been opened for us." 
- - Helen Keller - - 
เมื่อประตูแห่งความรักบานใดบานหนึ่งได้ปิดลง อีกบานก็เปิดขึ้นมา แต่เรามัวแต่มุ่งความสนใจไปที่บานที่ปิดลงนั้นมากจนเกินกว่าจะได้เห็นประตูใหม่ที่เปิดขึ้น 


"If you never get your heart broken, you'll never learn to love." 
- - Anonymous - - 
ถ้าหากคุณไม่เคยอกหัก คุณก็ยังไม่รู้จักความรัก 


"Love is like an hourglass with the heart filling up as the brain empties." 
- - Anonymous - - 
ความรักเปรียบเสมือนนาฬิกาทราย ที่เติมเต็มไปด้วยความรัก และมีแค่รักเท่านั้น 


"Love sees not with the eyes but with the Mind." 
- - Anonymous - - 
ความรักไม่สามารถเห็นได้ด้วยด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยใจ 


"Where's ever you go, go with all your heart." 
- - Confucious - - 
ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน จงไปพร้อมใจทั้งหมดของคุณ


When you're in love...life is like a romance novel that you never want to end.
เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก ..ชีวิตก็เหมือนดั่งนิยายที่คุณอ่านไม่จบWhen you love someone...you'll do anything to reach the heart of the one you love.
เมื่อคุณรักใครสักคน...คุณจะทำทุกอย่างเพื่อชนะใจเขาWhen you feel true love...you follow the way of the heart.
เมื่อมีรักแท้...คุณก็พร้อมที่จะไปตามเสียงเรียกร้องของหัวใจWhen love is in your heart...life is so good it's like a dream.
เมื่อมีรักในใจ..ชีวิตก็งดงามดุจความฝันWhen you're in love it has a strange affect on everything you do.
เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งความรัก รักนั้นดูเหมือนจะมีอิทธิพลกับทุกสิ่งที่คุณทำอย่างประหลาดWhen you love someone...everything around you can feel the warmth of your love.
เมื่อคุณรักใคร...ทุกสิ่งรอบๆ ตัวคุณดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแห่งรักนั้นWhen you're in love your only aim is for the heart of the one you love.
เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก...สิ่งเดียวที่คุณปราถนาคือ หัวใจรักตอบแทนWhen love is in your heart ..it inspires you to be the best you can be.
เมื่อใจคุณมีรัก...รักนั้นจะบันดาลให้คุณทำทุกสิ่งได้ดีเยี่ยมWhen you love someone...the seeds you plant grow into love.
เมื่อคุณรักใคร...เมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกก็งอกงามเป็นความรักWhen you're in love you have love to share with everything around you.
เมื่อคุณมีรัก...คุณก็อยากแบ่งปันรักนั้นกับทุกสิ่งรอบๆ ตัวWhen love is in your heart you're happy doing the simple chores of life.
เมื่อคุณมีรักในหัวใจ...แม้เรื่องธรรมดาประจำวัน ก็ดูจะทำให้คุณมีความสุขได้When you love someone no matter how you add it up,the answer remains the same.
เมื่อคุณรักใครสักคน...ไม่ว่าคุณจะคิดไปทางใด คำตอบก็ดูจะออกมาเหมือนเดิมเสมอWhen you're in love the treasure you seek is true and endless love.
เมื่อคุณตกอยู่ในห้วงแห่งรัก...สมบัติล้ำค่าสิ่งเดียวที่คุณแสวงหา ก็คือรักแท้อันเป็นนิรันดร์When you're bound with love you're a happy prisoner...
เมื่อคุณถูกพันธนาการด้วยรัก...คุณก็คือนักโทษที่มีความสุขที่สุดWhen you love someone ...you just can't keep it to yourself.
เมื่อคุณรักใครสักคน...ก็ดูเหมือนว่าคุณจะเก็บรักนั้นไว้ในใจคนเดียวไม่ได้When you're in love you feel like your heart can life you to a higher place and put you on top of the world...
เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก ... คุณจะรู้สึกราวกับว่า หัวใจพาตัวคุณล่องลอยสู่ความสุขเหนือคนทั้งโลก
คำคม คารมรัก (อังกฤษ-ไทย)


คำคม


"The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes." 
- - Benjamin Disraeli - -
ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง


"You get the best out of others when you give the best of yourself."
- - Harvey Firestone - -
"คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป" 


"If you always do what interests you, then at least one person is pleased."
- - Katherine Hepburn - -
ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ 


"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, 
and I'm not sure about the former."
- - Albert Einstein - - 
มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น 


"Life remains the same until the pain of remaining the same 
becomes greater than the pain of change." 
- - Anonymous - - 
ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง 


"He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; 
He who loses faith, loses all."
- - Anonymous - - 
เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป 
เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน 
เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป 
เขา..สูญเสียมากกว่า 
เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา 
เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใครๆ 


"The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi." 
- - Anonymous - - 
ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว 


"The only thing in life achieved without effort is failure." 
- - Anonymous - - 
มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว 


"Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them." 
- - Anonymous - - 
บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ 


"No bird soars too high if he soars with his own wings." 
- - William Blake - -
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง 


"Obstacles are those frightful things you see 
when you take your eyes off your goals." 
- - Anonymous - - 
อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง 


"Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, 
and the deeper it sinks into, the mind." 
- - Samuel Taylor Coleridge - -
คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น


"There is nothing either good or bad but thinking makes it so."
- - W.Shakespeare - - 
ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว 


"Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; 
Small minds discuss people." 
- - Anonymous - - 
จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากวิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน 


"Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it."
- - D.Kaye - - 
ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา 


"Forgive your enemies, but never forget their names."
- - J.F.Kennedy - - 
จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด 


"The only man who never makes mistakes is the man who never does anything."
- - T.Roosevelt - - 
คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย 


"If you want to increase your success rate,double your failure Rate."
- - T.Watson Jr (Founder of IBM) - - 
ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว 


"Even a Step back can be fatal."
- - W.Brudzinski - - 
แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ 


"Imagination is more important than knowledge." 
- - Albert Einstein - -
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มี 

 

National Geographic:
Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country
-JFK-
“อย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติ”


Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.
-Albert Einstein-
ผู้ที่ไม่เคยทำอะไรผิดเลย คือผู้ที่ไม่เคยพยายามทำอะไรใหม่เลย


Weakness of attitude becomes weakness of character
-Albert Einstein-
ทัศนะคติที่อ่อนด้อยนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่อ่อนแอ


Great spirits have often encountered violent opposition form weak minds.
-Albert Einstein-
จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มักเผชิญการต่อต้านอย่างรุนแรงจากจิตใที่จอ่อนด้อย


A person starts to live when he can live outside himself.
-Albert Einstein-
บุคคนจะเริ่มชีวิตที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเข้าสามารถดำเนินชีวิตโดยหลุดพ้นจากตัวตน

จากหนังสือ Albert Einstein

-ุىScღنتىZi-':
คมๆทั้งนั้น

pHobIa !:
รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

ขงจื้อ

ข้ายอมทรยศต่อโลก ดีกว่าให้โลกทรยศข้า

CaoCao

คำโกหกอยู่ได้ไม่ยั่งยืน

เปาบุ้นจิ้น

ผู้มีปัญญามักจมอยู่ในความฉลาดของตัวเอง

Zhuge Liang

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล

กรมพระยาเดชาดิศร

กองทัพต้องเดินด้วยท้อง

(1)_i_(2)_t_(8)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว